ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

Διεκπεραίωσης Δημοσίων - Ιδιωτικών Εργασιών

Η εταιρεία Advison Solutions αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και υλοποιεί άμεσα οποιαδήποτε διεκπεραίωση σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Ιδιωτική Εταιρεία χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε αυτοπροσώπως.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

  • ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ (Γάμος, Γεννήσεις, Βάφτιση, Θάνατος)
  • ΟΧΗΜΑΤΑ (Αλλαγή Επωνυμίας, Αλλαγή Χρώματος, Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας, Αντικατάσταση Πινακίδων, Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας (1η φορά), Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου, Μεταβίβαση αυτ/νήτου ή Μοτοσυκλέτας, Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς, Οριστική Διαγραφή Οχήματος, Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας)
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (Ανανέωση Άδειας Οδήγησης, Δίπλωμα Οδήγησης Νέου Τύπου, Επανέκδοση Διπλώματος Οδήγησης)
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση)
  • ΕΦΟΡΙΑ (Αλλαγή Διεύθυνσης-ΔΟΥ, Άρση Ακινησίας, Έκδοση ΑΦΜ, Έκδοση ΑΦΜ Κατοίκου Εξωτερικού, Έκδοση ΑΦΜ σε πολυκατοικία, Έκδοση Κλειδάριθμου, Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας, Θεώρηση Μισθωτηρίου, Κατάθεση Πινακίδων ΙΧ, Μεταβολή Στοιχείων Μητρώου)
  • ΤΑΜΕΙΑ (Διαγραφή από Ασφάλιση στον Κλάδο Ασθενείας, Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας, Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου, ΙΚΑ Έκδοση Κλειδάριθμου, Έκδοση ΑΜΑ ΙΚΑ, Εγγραφή-Επανεγραφή στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), Διαγραφή από Ασφάλιση ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
  • ΡΕΥΜΑ (Αλλαγή Παρόχου, Επανασύνδεση Ρεύματος, Διακοπή Ρεύματος, Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου)
  • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης, Διαγραφή ή Προσθήκη Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), Μεταφορά Έδρας Επιχείρησης)
  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Διαγραφη από το Επιμελητήριο)

Έχουμε την λύση για κάθε σας ανάγκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ